top of page

Kahukuranui was the eldest child of Kahungunu and his fourth wife, Rongomaiwahine. He was born at Nukutaurua at Mahia and he was the only child reared in the nursing home. Kahukura married Ruatapu-wahine, daughter of Ruapani, and born to them were Rongomaitara and Rakaihikuroa. This chief was just like his father, handsome in body, and the liking for beautiful women as well. He pursued a very beautiful widow from Porangahau Tuteihonga. Born to them were Hinemanuhiri and Rakaipaka, the latter being the name of the sub-tribe of Nuhaka. 

WHAKATAUKI — PROVERB

"Tama to tama ora, tama noho tama mate."

The industrious thrive, while the idle die in want. 

 

 

 
History
Gallery

Waiata

 
KAHUKURANUI

Tenei ano e whai ake nei

Te whakapapa i pin ai

Te Kingitanga o Waikato

Ki te Tairawhiti

Ko Porourangi nana

a Ueroa

Ko Tokerau ka puta

Ko Iwipupu tana uri e, ana

Ko Kahungunu

Ko Kahukuranui

Ko Rakaihikuroa

Ko Taraia

Ko Tuaka

Ko Mahinaarangi

Waiata

KAHUKURANUI - HAKA

RONGOMAIWAHINE — KAHUNGUNU

Te reo

 

Whakarongo mai

Whakarongo mai

Ka tu tonu au i

Taku turangawaewae

Hi ha aue Kia tu ai au ki taku 

whenua

Whaka-tupu-ranga 

 

E te iwi, e te iwi e

 

Kahukuranui: Te 

Tangata

 
Kahungunu: Te

Whare

I a ha ha

 

Ka tu atu o uri 


Mai to whare

Kohanga o

Nukutaurua e

Au Au Au Aue ha: A

au au-e ha:

Ka tangata, hei

Ka moe

Ruatapuwahine


ko Rongomaitara

ko Rakaihikuroa

Tu mai he toa, mate

atu he toa 


ka haere ki

Porangahau

ki te pauaru

Tuteihonga


au au aue ha, au au

au-e ha

Ko Hinemanuhiri

Ko Rakaipaka hoki

Tu mai e koro i to

Tunga teitei

Titiro iho mai

ki o tamariki

E haka nei: Waiata

nei

E ngunguru nei

Aue aue aue ha

Aue aue aue ha hei!

 
 
 
 

 

English

 

Hearken

Listen

I shall stand on my

Homeground

So I may stand tall

and

be secure on the land

of

my inheritance —

People

 

Pay homage to the

man, the

 

Warrior Kahukuranui

Proudly stands on the

apex

of father Kahungunu

House

 
Born of noble birth,

nest

home of Nukutaurua

you become
Man: to wed Tuatapu 

 

wahine, begat 


Rongomaitara

Rakaihikuroa

Warriors, brave

(and replace) 


You sought beautiful

 
Widow Tuteihonga

from 


Porangahau begat

Hinemanuhiri

Rakaipaka

Stand tall on

your pedestal high

above us, look down

upon your children

with

your blessings. As

we

pledge with vigour to

our culture with

haka and song! 

 
 
 
bottom of page